Мебели Виденов |

Закупуване на стока с Карта ВИДЕНОВ и условия за участие в програмата

1/ Всеки клиент на сайта, отговарящ на следните изчерпателно посочени критерии, може да стане притежател на „Карта Виденов“.

1.1/ Всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст с местоживеене на територията на страната.

1.2/ Регистрирало се лице в сайта videnov.bg, като попълни онлайн заявление за получаване на „Карта Виденов“, в което се посочва следната информация: име и фамилия, възраст, населено място, телефон, имейл и изразяване на изричното си съгласие за обработка на предоставените от него лични данни и изричното приемане на Общите Условия на „Карта Виденов“, чрез маркирането на специално за това поле /checkbox/ във формата за регистрация.

1.3/ За регистрацията е необходимо създаването на профил с коректно попълване на гореизброените лични данни. Клиентът следва да даде своето съгласие, с поставяне на отметка в определеното за това поле, за получаване на информация при специални промоции на посочения при регистрация имейл адрес. Регистрацията приключва с избиране на виртуалния бутон „Запази“. След като се генерира виртуална „Карта Виденов“, клиентите ще могат да я виждат на своя профил.

1.4/ Желаещите да получат „Карта Виденов", трябва да направят регистрация в сайта на videnov.bg, като за целта е необходимо да си създадат клиентски профил.

2/ За потребителите със съществуваща предишна регистрация от програмата „Лоялен клиент“, не е необходимо повторното ѝ извършване.

3/ След генерирането на виртуалната „Карта Виденов“, участниците в програмата могат да се възползват от предоставената от търговеца отстъпка за конкретно маркирани продукти. В описанието на всеки от тези продукти ще е посочена цената с „Карта Виденов“ непосредствено с редовната цена.

4/ Участие в програмата „Карта Виденов“ може да се заяви и в търговските обекти на фирмата при аналогични условия.

5/ След първоначално успешно регистриране за програмата и генериране на виртуалната „Карта Виденов“, правата по нея могат да се използват без значение от метода на заявяване на бъдещите поръчки (в търговски обект или в сайта).

6/ Липсата на регистрация по никакъв начин не ограничава правото на останалите нерегистрирани клиенти да пазаруват свободно от сайта videnov.bg.

7/ Предоставените от търговеца отстъпки по програмата „Карта Виденов“ не могат да се комбинират с други промоции и активности.

8/ При промяна в личните данни или данните за контакт, клиентът следва да извърши въпросните промени в своя профил. В случай, че клиентът не направи корекциите на данните, всички уведомления/съобщения относно програмата ще се считат за надлежно изпратени на посочените от клиента координати.

9/ Клиентът има право по всяко време или след изпълнение и заплащане на текущата поръчка да деактивира своята „Карта Виденов“, с което се отказва от всички права по програмата. Това действие е възможно през профила на клиента на сайта.

10/ Организаторът запазва правото си да променя Общите условия на Програмата, да деактивира карта във всички случаи на злоупотреби от страна на клиенти, както и да изменя процедурата по издаване на карти и предоставянето на отстъпки.

11/ Организаторът има право да прекрати инициативата „Карта Виденов“ по всяко време при случай на злоупотреби от клиенти, нарушения на Общите условия, технически или форсмажорни обстоятелства, като уведоми клиентите на посочените от тях данни за контакт. Направените до момента на уведомлението поръчки ще се считат за приети и за изпълнени от страна на Организатора. След изпращане на уведомлението от Организатора до клиентите поръчките може да са постъпили в системата на Организатора, но няма да бъдат изпълнени.  

12/ Ако имате въпроси по инициативата „Карта Виденов“ можете да се обърнете за информация в търговските обекти за Мебели Виденов ЕООД, имейл [email protected] или на телефон на 0892909092

13/ Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

14/ Ако имате въпроси по отношение на защитата на данните, можете да се обърнете към Длъжностното лице по защита на личните данни на Мебели Виденов ЕООД, г-жа Нина Владимирова, имейл: [email protected]

Настоящите Условия са публикувани и валидни от 08.07.2019 г. ,/последно актуализирани ни на 01.02.2023/

Последвайте ни