Мебели Виденов |

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Videnov.bg

 

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако извършвате регистрация, генерирате поръчки и заявявате услуги на сайта www.Videnov.bg се счита, че се съгласявате, изцяло приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Мебели Виденов" ЕООД като собственик на домейн videnov.bg  от една страна  и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн videnov.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Мебели Виденов" ЕООД  (наричани за краткост Услуги).

"Мебели Виденов" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. "Ягода" 6, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 206300273.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

       I. Условия за използване на Сайта на Videnov.bg                                            

      II. Задължения на потребителя при регистриране                                              

     III. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на Videnov.bg                     

     IV. Авторски права и ограничения свързани с тях                                            

     V. Стандартни стоки:                                                                                               

        1. Представяни стоки и услуги на Сайта                                                              

        2. Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена във Videnov.bg      

2.1. Онлайн покупка на кредит           

       3. Доставка на закупени стоки                                                                                

       4. Заплащане на закупени стоки и услуги                                                             

       5. Отказ от закупена стока                                                                                       

  VI.Нестандартни стоки                                                                                                      

  VII. Гаранционно обслужване                                                                                    

  VIII. Бисквитки( Cookies) и ремаркетинг                                                                   

IX. Отзиви и Оценки   

X. Други   

 

I. Условия за използване на Сайта на Videnov.bg 

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Videnov.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Videnov.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

II. Задължения на потребителя при регистриране  

За целите на използване на Сайта на Videnov.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Videnov.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и Videnov.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

III. Защита на личните данни на Videnov.bg

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Videnov.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на корекция в предоставените Лични данни.  В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което Videnov.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, Videnov.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

С настоящите Общи условия Videnov.bg уведомява потребителите, че следва да попълнят определените полета, изискващи лични данни и регистрационни форми на Сайта, където изрично се съгласяват да предоставят Лични данни за обработване от Videnov.bg за доставка на поръчани стоки или допълнителни услуги.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от Videnov.bg за целите на изпълнение на договорното задължение към клиентите, за поддръжка на определени функционалности  на предлаганите услуги, като калкулиране на индивидуалните такси за разнос, за качване и монтаж (изброяването е примерно и неизчерпателно), за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в търговската верига на МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ.

Videnov.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Videnov.bg е предприел всички необходими технически и организационни мерки, достъпни спрямо постиженията на техническия прогрес, за да защити Личните данни на Потребителите от неправомерни посегателства и да гарантира тяхната конфиденциалност.

Videnov.bg би могъл да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

При избран начин на плащане "на изплащане с „БНП Париба” или Потребителят потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от Videnov.bg  на  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД.

Повече информация за защитата на Личните данни във "Мебели Виденов" ЕООД може да бъде намерена на този линк .

 

IV. Авторски права и ограничения свързани с тях

Videnov.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Videnov.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Videnov.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Videnov.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Videnov.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от Videnov.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Videnov.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на Сайта на Videnov.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Videnov.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Videnov.bg настоящите Общи условия не се прилагат.

Videnov.bg не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Videnov.bg и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия Videnov.bg информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Videnov.bg не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

 

V. Стандартни стоки

  1. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Videnov.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

Промоциите/ намаленията се отнасят за съответния календарен месец. Цената на промоционалните продукти се изменя ежеседмично. Процентното/ценовото разграничение е изрично посочено в индивидуалното описание на предлагания промоционален продукт към момента на разглеждането му в дадения период.

Търговецът си запазва правото да предоставя специални предложения/оферти или намаления с различен срок и/или методика на получаване. 

Videnov.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.

  1. Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена във Videnov.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Videnov.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "Мебели Виденов" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

Videnov.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Videnov.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. На сайта не се предлагат за покупка артикули/продукти на нулеви стойности, при наличие на такива автоматично се приема, че предложението е невалидно. 

    2.1. Онлайн покупка на кредит

- Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

- Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 сто и петдесет лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

- Кандидатстването се извършва:  чрез сайта, чрез регистрирания от ползвателя на www. videnov.bg акаунт, посредством избор на „начин на плащане", чрез център за обслужване на клиенти /Call Center/ или в търговските обекти на Мебели Виденов, след което се следва предвидената процедура.

- Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

- Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е посочен под всеки артикул в сайта и започва да тече от момента, в който МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

- Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

  1. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен под всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В случай на забавена доставка от страна на "Търговците" е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на „Търговеца" в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

При повече от три случая на невъзможност за уточняване на дата на доставка с Потребителя, относно доставката на конкретна поръчка по вина на последния, поръчката се анулира. Невъзможност за уточняване на дата на доставка може да се изразява в неосъществен телефонен разговор на посочения от Потребителя телефонен номер/номера, липса на предоставена възможност на служител на “Търговеца ” да предложи дата на доставка и други такива. При повече от три отлагания/промени в срока на доставка на конкретна поръчка от страна на Потребителя след първоначална заявена готовност за доставка от страна на “Търговеца“ или общ максимален срок на отлагане повече от 30 календарни дни, поръчката се анулира.

Искането за предварително отлагане може да се осъществи, както чрез телефонно обаждане на телефон: 0700 8 90 92; 0892 90 90 92, така и чрез електронно съобщение на е-mail: [email protected]. При неспазване на горепосоченият срок, важат общите правила за анулиране на поръчки. Виновното неявяване  на уговорената дата, от страна на купувача (потребител), автоматично води до начисляване на транспортни разходи (в размер на по 5 лв.)  за последващи допълнително уговорени доставки. В случай на три извършени доставки до адрес на клиента и виновно неприета стока от потребителя, поръчката се анулира.

* За виновно неявяване /неприемане/ се счита: всяко неявяване, което не е заявено предварително или е заявено в деня на уговорената дата за доставка без основателна обективна причина или форсмажорно обстоятелство /наводнение, пожар, земетресение, смърт на лицето, негови близки или роднини/.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, спазвайки условията на чл.103б от ЗЗП.

Условията за транспорт и качване по етажите са посочени в раздел "Услуги" на сайта.

Доставката се извършва до възможно най - близкото място до входа на блока или вратата на двора при къщи. За такова "място" се счита възможната най - близка точка, на която може да се паркира превозното средство на Търговеца.

Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване.

Videnov.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Videnov.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Цената за доставка е посочена в „условия на доставка“ и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

- Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

- Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива.

- Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

Videnov.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради форсмажорни, независещи от Videnov.bg обстоятелства. Videnov.bg  не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си, ако то се дължи на „Непреодолима сила“. За такава се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, снегонавявания, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел On-line на тел 0892 90 90 92 или ел.поща: [email protected]

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line на тел 0892 90 90 92 или ел.поща: [email protected], Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

В случаите, когато от Videnov.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Videnov.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Videnov.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Videnov.bg извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

  1. Заплащане на закупени стоки и услуги

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Videnov.bg или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Videnov.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, Videnov.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При заплащане при доставка, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка на доставящото лице, упълномощено от търговеца. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Videnov.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, Videnov.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на "Мебели Виденов" ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Videnov.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. При генериране на поръчка с плащане по банков път, търговецът изпраща проформа фактура, по която следва да бъде направено плащане в рамките на 5 /пет/ работни дни от изпращането и. При неизпълнение на предходното изречение, МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ запазва правото си да анулира генерираната от клиента поръчка.

В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Videnov.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, Videnov.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, Videnov.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Videnov.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване.

Услугата монтаж се предлага в цялата страна.За градовете: Ботевград, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Русе, Сандански, Свиленград, София, Стара Загора, Троян, Хасково, Шумен и Ямбол се заплаща само цената на оказаните монтажни услуги. За всички останали населени места в България се заплаща допълнително транспортна такса 1 лв./км., в едната посока до най-близкия от посочените градове.

Монтажът на закупените мебели се извършва в ден, различен от деня на доставката.

Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 45 лв. Ако няма посочени цени за монтж, се вземат предвид следните: За мека мебел 1.5%, кожени спални 6%, корпусни мебели 15%, кухни 20% от цената на продуктите.

Услугата разнос се предлага в посочените градове : Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Казанлък, Монтана, Пазарджик, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол. За всички останали населени места в България се заплаща допълнително транспортна такса 1 лв./км., в едната посока до най-близкия от посочените градове.

Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 30 лв., клиентът заплаща минимална такса от 30 лв. Ако няма посочени цени, за разнос се вземат предвид следните: 6% от цената на артикулите до втори етаж включително и по 2% на всеки следващ етаж (при разнос с асансьор e 6% от цената на артикулите, без значение етажа).

Заплащането на заявените услуги по разнос и/или монтаж е в момента на извършването им.

  1. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 30 (тридесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са пълна окомплектовка с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 55 ( здрава стока) от Закона за защита на потребителите. Търговецът предлага по-голям срок спрямо законоустановеният (в чл.55, ал.1 ЗЗП) 14 - дневен.

Удовлетворяването на искане за връщане на стока: Стоката да е в пълна окомплектовка с придружаващата я документация за покупка. При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването й. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе/ картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от погиване/нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането й в склад на /от Служител на/ Търговеца.

Силно наранени изделия не подлежат на връщане.

Заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж) не се възстановяват.

При отказ от договора потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (основание чл.55 ал.2 ЗЗП). Потребителят има възможност сам да достави стоката до Склад Петрич, с адрес: гр.Петрич, ул."Места" №3. Работно време на склада: от понеделник до петък – 08:00-17:00 ч. или това да бъде извършено от изрично нотариално упълномощено от него лице. В този случай рискът от случайно погиване на стоката е изцяло за потребителя до предаването й в съответния склад на фирмата. Няма възможност за връщане на изделията в магазините на Мебели Виденов.

При връщане на стоката от страна на Потребителите, Търговеца предлага да превози артикулите, като определената за това такса е 6% от стойността на върнатата стока, но не по-малко от 20 /двадесет лева/
Kогато потребителят надлежно упражни правото си на отказ от договора по отношение на текстил и декорация, Търговеца предлага да превози артикулите, като определената за това такса е 6% от стойността на върнатата стока, но не по-малко от 10 /десет лева/ . А в случаите когато се упражни правото на отказ от потребителя по отношение на текстил и декорация в комбинация с мебели, таксата е в размер на 6% от стойността на върнатата стока, но не по-малко от 20 /двадесет лева/

За съдействие по демонтаж и/или разнос при връщането на стоката, потребителят заплаща допълнително тези услуги. Условията са посочени в раздел „Услуги“ на сайта.

Търговецът при наличието на хипотезата на т.5 от чл.57 ЗЗП , а именно „за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето“ си запазва правото да не удовлетворява искането на потребителя за отказ по чл.50-56 ЗЗП.

 

VI.Нестандартни стоки

Нестандартните стоки и услугите към тях могат да бъдат заявявани в търговските обекти на „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“.

 

VII. Гаранционно обслужване

1. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Videnov.bg сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. Videnov.bg препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от оторизиран фирмен сервиз/ служител. При неизползване на услугата „Монтаж“, Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема- AP (assembly plan).


При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с нас (преди започване/ извършване на монтаж) на тел.: +359 892 90 90 92 или на e-mail: [email protected]


Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от нормите на Глава четвърта „Рекламации“ от ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ (ЗПЦСЦУПС).


Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно условията на чл.33-36 от ЗПЦСЦУПС, във връзка с чл.41-47 от ЗПЦСЦУПС. С конкретните законови текстове може да се запознаете и на https://videnov.bg/page/reklamatsii


2. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:


а) в случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;


б) в случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка ( КП) от клиента, качване на КП от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/ извършен) от страна на потребителя;


в) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от Videnov.bg сервизен (монтажен) център;


г) в случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);


д) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;


е) в случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта;


ж) при не съдействие от страна на потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното( снимков материал и др.);


з) Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия);


и) При поддръжка на закупената стока, извършена от потребителя или трето лице, която е различна от специфично посочената в описанието на всеки артикул (само при наличие на такава).


Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.


Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализиран сервиз на Мебели Виденов.


Стоките и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски. Задълженията на Videnov.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/ или дистрибуторите на представяните продукти.


VIII. Бисквитки( Cookies) и ремаркетинг

Докато разглеждате videnov.bg ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. Нашия партньор в дисплейната реклама, AdRoll ни позволява да Ви покажем реклами базирани на разгледаните от вас страници на videnov.bg. Технологията, която нашия партньор използва не събира лична информация, като имена, имейли, пощенски адреси или телефони. Можете да посетите тази страница за да премахнете AdRoll и техните таргетиращи реклами.

 


IX. Отзиви и Оценки

Търговецът гарантира, че публикуваните отзиви и оценки за продуктите са на потребители, които действително са закупили стока. След всяка доставена поръчка се изпраща имейл с криптиран линк към клиента, с възможност да предостави своята оценка за продуктите. Потребителите не могат да дават оценка на стоки, които не са закупили. В сайта videnov.bg се публикуват оценки с показател от 3 /три/ звезди или по-голям, на базата на които се формира общата оценка за съответният артикул (рейтинг). Показват се всички положителни отзиви, в които клиентите нямат казуси за решаване. А при клиенти с негативните отзиви и/или оценки от една или две звезди, такива които имат забележки, рекламации или дефекти, се прозвъняват от наши колеги с цел разрешаване на казуса. Публикуваните отзиви не са повлияни от договорни отношения с друг търговец или да са обект на спонсорство.


X. Други

Търговецът има право да променя едностранно всички условия посочени в сайта videnov.bg, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещите клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им.

При промяна при текущи договори важат правилата на чл.147б ЗЗП.

 

 

Последно актуализирани на 03.11.2023 г.

 

 

 

Последвайте ни