Четвъртък, 21.09.2017

Кариерно развитие

 • Техник компютърни мрежи и видеонаблюдение

  подходящо техническо образование и опит в изграждане и поддръжка на LAN мрежи

 • СКЛАДОВ РАБОТНИК НОСАЧ-ТОВАРАЧ

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика.
  Допълнителни умения: Мотивация ,Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип

 • ЕЛЕКТРОТЕХНИК

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика.
  Допълнителни умения: Мотивация ,Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип

 • МОТОКАРИСТ

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика
  Допълнителни умения: Мотивация, Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип

 • ЗАВАРЧИК

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика.
  Допълнителни умения: Мотивация ,Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип

 • ВОДОПРОВОДЧИК

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика.
  Допълнителни умения: Мотивация, Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип

 • КОНСТРУКТОР/ПРОЕКТАНТ

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика.
  Допълнителни умения: Мотивация ,Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип

 • ШОФЬОР - ДОСТАВЧИК

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика.
  Допълнителни умения: Мотивация ,Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип

 • ДИСПЕЧЕР

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика.
  Допълнителни умения: Мотивация ,Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип

 • ОПЕРАТОР CALL CENTER С ГРЪЦКИ

  Основни и допълнителни отговорности и задачи: според длъжностната характеристика.
  Допълнителни умения: Мотивация ,Отговорност, Работоспособност, Мобилност, Комуникативност, Работа в екип